Masz pytania? tel. 509 922 251, tel. 503 855 601 mail: kontakt@amrack.pl
Wymagania Dla Regałów Magazynowych - Przepisy Bhp, Normy, Standardy zdjęcie nr 1

Wymagania dla regałów magazynowych – przepisy bhp, normy, standardy

15 marca 2024

Przepisów BHP nie należy traktować jako uciążliwego obowiązku do spełnienia, a wyznacznik, jaki należy wdrożyć, aby zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy. W branży magazynowej rzadko dochodzi do lekceważenia przepisów, a świadomość właścicieli magazynów oraz pracowników ciągle rośnie. Regularne wykonywanie przeglądów technicznych regałów magazynowych oraz nabywanie konstrukcji spełniających określone normy to podstawy.

Które normy muszą spełniać regały magazynowe?

EN 15512

Stalowe statyczne systemy składowania – Regały paletowe o zmiennej konfiguracji – Zasady projektowania konstrukcji.

Dotyczy wymagań związanych z projektowaniem konstrukcji regałów paletowych. Nie ma zastosowania dla regałów przesuwnych, regałów wjezdnych, regałów przejezdnych, regałów przepływowych, systemów umożliwiających wsuwanie palet, regałów karuzelowych, systemów automatycznego składowania z zastosowaniem co najmniej dwóch układnic pracujących w jednym korytarzu nad sobą oraz regałów wspornikowych i stalowych statycznych systemów regałów półkowych.

EN 15629

Stalowe statyczne systemy składowania – Specyfikacja urządzeń do składowania.

Wytyczne do projektowania regałów półkowych wyróżniających się różną konfiguracją. Dotyczy m.in. regałów paletowych regulowanych, regałów wspornikowych i wielu innych.

EN 15620

Stalowe statyczne systemy składowania – Regały paletowe o zmiennej konfiguracji – Tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne.

Określono tolerancje, odkształcenia i sposoby łączenia elementów podczas produkcji, kompletowania i montażu regałów paletowych z uwzględnieniem wzajemnym wpływu na konstrukcję i oddziaływaniem na podłoże.

EN 15635

Stalowe statyczne systemy składowania –Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania.

Aspekty dotyczące bezpieczeństwa konstrukcyjnego systemów do składowania. Stosowanie się do zasad zmniejsza ryzyko i konsekwencje niebezpiecznej obsługi lub uszkodzenia konstrukcji.

Wycofane normy

  • PN-M-78320: 1978 – Urządzenia do składowania – Regały magazynowe – Nazwy, określenia, podział i symbole.
  • PN-M–78321: 1988 – Regały magazynowe wolnostojące – Wymagania i badania.
  • PN-M–78322: 1989 – Urządzenia do składowania – Regały magazynowe – Parametry podstawowe.

Jak zagwarantować bezpieczeństwo pracy związane z funkcjonowaniem magazynu i użytkowaniem regałów magazynowych?

W magazynie może wystąpić wiele zagrożeń, ponieważ dochodzi do połączenia kilku obszarów, w których mogą zdarzyć się wypadki przy pracy. W każdym nowoczesnym obiekcie znajdują się systemy regałów magazynowych pozwalające składować duże ilości ładunków na ograniczonej przestrzeni. W efekcie zwykle konstrukcja jest mocno obciążona, a poszczególne elementy muszą przenosić wielotonowy nacisk. Każde zachwianie lub niestabilność mogą grozić przewróceniem się konstrukcji. Ustawione w niedalekich odległościach od siebie regały, mogą spowodować efekt domina, przewracając się jeden po drugim.

Magazyn musi zostać wyposażony w odpowiednie urządzenia, które są dopasowane do charakterystyki składowanych ładunków. Ponadto należy przestrzegać ograniczeń w nośności konstrukcji i pod żadnym pozorem nie przeciążać regałów magazynowych.

Warto mieć świadomość, że choć obowiązują konkretne normy dotyczące regałów magazynowych, nadal w magazynach występuje 6-10% zdarzeń, które zagrażają składowanemu asortymentowi oraz pracownikom. Dbanie o odpowiedni poziom bezpieczeństwa w magazynie jest szczególnie ważne.

Regały magazynowe – przepisy BHP odnoszące się do przygotowania, montażu i eksploatacji

Przepisy dotyczące wymogów oraz eksploatacji regałów magazynowych określa

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które są aktem wykonawczym precyzującym zalecenia znajdujące się w Kodeksie Pracy. Znajdują się w nim ogólne wskazówki dotyczące wykorzystania regałów w magazynie.

Najważniejsze znaczenie ma PN-EN 15635 – „Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania”.

Każdy regał znajdujący się w magazynie musi posiadać Deklarację Zgodności wystawioną przez producenta, która określa, że dany produkt posiada znak CE. Firma korzystająca z konstrukcji musi również dysponować dokumentacją potwierdzającą jej odbiór techniczny. Ważne jest, aby montaż został przeprowadzony przez ekipę autoryzowana przez producenta.

W kwestii eksploatacji wymagania dla regałów magazynowych są jasne – zależy przestrzegać wszystkich zaleceń znajdujących się w dokumentacji technicznej. Samowolna zmiana konfiguracji, niewykorzystywanie odpowiednich elementów stabilizujących, nieprawidłowe zamocowanie, a także eksploatacja niezgodna z przepisami mogą mieć wpływ na powstanie niebezpiecznych zdarzeń w magazynie.

Zgodnie z regulacjami znajdującymi się w normie PN-EN 15635, przeglądy okresowe regałów magazynowych powinny być wykonywane przez uprawnione osoby z częstotliwością wskazaną przez producenta systemu regałowego, nie rzadziej jednak niż raz w ciągu roku.

Pozdrawiamy

amRACK