Masz pytania? tel. 509 922 251, tel. 503 855 601 mail: kontakt@amrack.pl

Przeglądy regałów magazynowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. 03.169.1650) użytkownik regałów musi zadbać o utrzymanie ich w stanie technicznym, który gwarantuje bezpieczną pracę. Zakres eksperckiego przeglądu regałów magazynowych szczegółowo opisuje norma PN-EN 15635:2010 „Stalowe statyczne systemy składowania – Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania”.

W amRACK wykonujemy eksperckie przeglądy techniczne regałów zgodnie z powyższą normą. Osoby je wykonujący posiadają ponad 10-letnie doświadczenie, co stanowi, że jest w tej dziedzinie ekspertami. Techniczny przegląd regałów jest zakończony eksperckim raportem z oględzin instalacji. Przedstawiamy również kompleksową ofertę dostawy elementów do wymiany, wraz z ich wymianą. Zalety przeglądu regałów to:

 • zwiększenie żywotności instalacji regałowych
 • zmniejszenie kosztów serwisowania regałów
 • poprawa bezpieczeństwa pracy w magazynie
 • zwiększenie świadomości użytkowników regałów

Przeglądy regałów amRACK zapewnią spokój i wieloletnią, bezpieczną eksploatację regałów. Wyróżniają nas:

Kilkunastoletnie doświadczenie – przegląd techniczny regałów magazynowych wykonują eksperci z wieloletnim doświadczeniem, doskonale znający najnowocześniejsze systemy wyposażenia magazynowego. Wiedzą, na jakie aspekty należy zwrócić uwagę, aby przeglądy okresowe regałów były kompletne.

Zespół wyszkolonych ekspertów – przeglądy ekspercie regałów magazynowych są wykonywane przez specjalistów z długoletnim doświadczenie, ciągle szkolących się i podnoszących kwalifikacje. Gwarantuje to dokładność, a także przygotowanie dokumentacji zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Pełna dokumentacja – każdy przegląd regałów paletowych oraz innych systemów składowania kończy się przygotowaniem pełnej dokumentacji uwzględniającej wytyczne co do zarządzania w magazynie, ewentualne wskazówki co do napraw. Dokumenty stanowią potwierdzenie bezpieczeństwa regałów magazynowych.

Przeglądy regałów wszelkiego typu – przeprowadzamy przeglądy wszystkich regałów magazynowych, jakie stanowią podstawowe wyposażenie do składowania towarów.

 

Przeglądy Regałów Magazynowych - Techniczne, Eksperckie - Amrack zdjęcie nr 1
Postaw na pewny i bezpieczny montaż

Reagujemy w ciągu 24h od przyjęcia zgłoszenia!

Oto nasz schemat działania
Zgłoszenie
Kontakt
Projekt
Klient
Oferta

Przeglądy regałów – o czym musisz wiedzieć

Zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami, przegląd regałów jest niezbędny do zadbania o higienę i bezpieczeństwo w miejscu pracy, jakim jest magazyn. Jako właściciel masz obowiązek dopilnować, aby przebiegł zgodnie z obowiązującymi zasadami, był rzetelny i kompleksowy. Wykorzystując ofertę amRACK masz szansę te wszystkie aspekty otrzymać.

Przegląd okresowy regałów to obowiązek

Przeglądy regałów to obowiązek każdego właściciela magazynu. Jeżeli nie będzie się ich wykonywało, łamie się prawo, jak i naraża pracowników na duże niebezpieczeństwo.

Przy przeprowadzanej kontroli uwzględniamy wszystkie czynniki ryzyka, bardzo dokładnie sprawdzamy stan techniczny wyposażenia w magazynie, zwracamy uwagę na najdrobniejsze uszkodzenia. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo towarów oraz pracowników. Musisz pamiętać, że przegląd regałów magazynowych należy wykonać nie później niż co 12 miesięcy. Na bieżąco konieczna jest także obserwacja i zgłaszanie nawet najdrobniejszych usterek przez wyznaczonych do tego pracowników. Wykonuj regularnie przegląd okresowy regałów magazynowych, a przedłużysz ich żywotność!

Okresowy przegląd regałów pozwala zachować gwarancję

Okresowe przeglądy regałów paletowych są  często wymagane przez ich producentów. Jeżeli właściciel nie będzie zgłaszał się na przeglądy, straci gwarancję. Tym samym nie będzie mógł korzystać z przywilejów, jakie się z tym wiążą.

Zapewniasz bezpieczeństwo w swoim magazynie

Wykonując przegląd techniczny regałów, dbasz o bezpieczeństwo w magazynie. Zapewniasz bezpieczeństwo ludziom i towarom, gdy przegląd techniczny regałów magazynowych jest wykonywany regularnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przeglądy ekspercie regałów magazynowych wykażą wszelkie nieprawidłowości mogące doprowadzić do tragedii.

Przeglądy regałów magazynowych – przepisy

Zakres przeglądu szczegółowo opisuje norma PN-EN 15635:2010 „Stalowe statyczne systemy składowania – Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania”. Celem działań realizowanych przez naszych ekspertów jest wskazanie Klientowi uwag i rekomendacji w zakresie zachowania prawidłowego stanu technicznego regałów magazynowych.

Przeglądy regałów magazynowych są realizowane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów. Jest pełen pakiet czynności, które należy wykonać, aby sprawdzić w bardzo dokładny sposób regały magazynowe. Przegląd dopiero można uznać za kompletny kiedy:

 • układ regałów jest zgodny z przedstawionym planem zagospodarowania przestrzeni magazynowej,
 • instalacja regałów magazynowych jest zgodna z instrukcją,
 • stan elementów konstrukcyjnych jest sprawdzany pod kątem ewentualnych uszkodzeń,
 • weryfikowany jest stan posadzki,
 • weryfikowane są zabezpieczenia ograniczające dalsze uszkodzenia regałów magazynowych,
 • sprawdzane są zastosowane w magazynie oznakowania,
 • ekspert bada odchylenie regałów od pionu,
 • sprawdzany jest stan powłok lakiernicznych pod kątem obecności korozji,
 • weryfikowana jest poprawność składowania towarów.

Przegląd okresy regałów magazynowych obejmuje więcej zagadnień, które są bardzo dokładnie weryfikowane przez eksperta. Każdy przegląd regałów magazynowych kończy się protokołem, w którym zawarte są przede wszystkim konieczne do wprowadzenia zmiany w Twoim magazynie (jeżeli zachodzi taka potrzeba).