Masz pytania? tel. 509 922 251, tel. 503 855 601 mail: kontakt@amrack.pl
Optymalizacja Procesów Magazynowych - Jak To Zrobić? zdjęcie nr 1

Optymalizacja procesów magazynowych – jak to zrobić?

17 marca 2024

Potrzeby przedsiębiorców zarządzających magazynami zmieniają się bardzo dynamicznie, z roku na rok. Wymuszają to transformacje w branży, przede wszystkim e-commerce. Optymalizacja poszczególnych procesów jest kluczowa dla realizacji podstawowych celów strategicznych.

Co to jest optymalizacja procesów magazynowych?

Magazynowanie polega na zapewnieniu odpowiednich warunków fizycznych dla bezpiecznej obsługi towarów. Poszczególne operacje związane z przyjęciem zapasów, składowaniem produktów, kompletacją zamówień oraz wydawaniem towarów muszą zostać zoptymalizowane.

Optymalizacja magazynu opiera się na poprawie jego funkcjonowania. Trzeba mieć jednak świadomość, że to ciągły proces, ze względu na dynamiczny rozwój branży magazynowej. Należy obserwować zmiany i wdrażać do magazynu inne rozwiązania, które skuteczniej pomogą osiągnąć cele logistyczne.

Znaczenie we współczesnych magazynach ma przede wszystkim ewidencjonowanie, kontrolowanie oraz obsługa zwrotów. Przedsiębiorcy, dopasowując się do potrzeb rynkowych, muszą przede wszystkim zwiększać wydajność obiektu i jak najszybciej realizować zamówienia dla klientów.

Optymalizacja magazynowania oparta na strategicznym planowaniu

Strategiczne planowanie przepływu materiałów zapewnia optymalną pracę w magazynie. Konfiguracja poziomu zapasów ma bardzo duże znaczenie w perspektywie kosztów operacyjnych oraz satysfakcji klienta. Optymalizacja pracy magazynu zwykle rozpoczyna się od audytu. Weryfikacja i ocena stanu procesów powinna zostać przeprowadzona przed wytypowaną jednostkę wewnętrzną lub firmę specjalizującą się w tego typu działaniach.

Audyt może stanowić punkt wyjścia do stworzenia kompleksowej strategii logistycznej. Dysponując odpowiednimi wskazówkami, można podejmować świadome decyzje wpływające na prawidłowe funkcjonowanie obiektu.

To, na jak szeroką skalę, konieczna jest optymalizacja oraz związany z nią audyt, jest uzależnione od skali prowadzonej działalności, a także złożoności i wydajności już istniejących procesów.

Optymalizacja magazynu Warszawa – automatyzacja to podstawa

Nikt aktualnie nie ma wątpliwości, że przyszłością magazynowania jest automatyzacja. Jest to bardzo szerokie pojęcie obejmujące wdrożenie do obiektu urządzeń pozwalających zautomatyzować poszczególne operacje.

Automatyzacja umożliwia redukcję środków transportu wewnętrznego, a także personelu, który musi wykonywać zadania na terenie obiektu. Przestrzeń do tej pory zajmowana przez korytarze robocze, można przeznaczyć na składowanie towarów. Oznacza to uzyskanie znacznie większej przestrzeni, bez fizycznej rozbudowy magazynu.

Automatyzacja zapewnia wysoką powtarzalność zadań, a jednocześnie błędy redukowane są do minimum. Warto jednak zaznaczyć, że omawiana zagadnienie powinno być środkiem, a nie celem samym w sobie.

Optymalizacja przestrzeni magazynowej a układ technologiczny magazynu

Istotnym zagadnieniem związanym z optymalizacją przestrzeni magazynu jest wybór układu technologicznego. Prawidłowo przygotowany, wpływa na funkcjonalność obiektu, a także skuteczny przepływ towarów.

Identyfikacja oraz analiza wszystkich kluczowych potrzeb magazynowych mają kluczowe znaczenie przy tworzeniu obiektu dostosowanego do aktualnie w nim realizowanych procesów. Rekomendowane jest przede wszystkim skupienie się na obszarach operacyjnych, wykorzystaniu jednostek ładunkowych, a także środków transportu technicznego. Należy zadbać również o bezpieczeństwo pracy i wysoki poziom automatyzacji.

Optymalizacja procesów magazynowych dzięki regałom magazynowym

Regały w magazynie muszą być dostosowane do specyfiki realizowanych zadań. W jednym obiekcie najlepiej sprawdzą się regały wjezdne Drive-in, a w innym regały wspornikowe. Wielu przedsiębiorców decyduje się również na regały wysokiego składowania, które przy wdrożeniu odpowiednich sprzętów do obsługi, pozwalają maksymalnie wykorzystać kubaturę budynku.

Optymalizacja magazynu oparta na wyżej wymienionych założeniach gwarantuje przygotowanie obiektu, który będzie wydajny i zgodny z aktualnymi potrzebami rynkowymi. 

Pozdrawiamy

amRACK