Aktualności

Jak prawidłowo zaprojektować i wyposażyć magazyn?

Jak prawidłowo zaprojektować i wyposażyć magazyn?

Jak prawidłowo zaprojektować i wyposażyć magazyn? W praktyce mamy do czynienia z trzema sytuacjami w życiu magazynów: budowa nowego obiektu, rozbudowa istniejącego i reorganizacja obecnego. Zdecydowanie najwłaściwszym momentem do zaprojektowania wyposażenia magazynu...

Przeglądy techniczne regałów – wymagania

Przeglądy techniczne regałów – wymagania

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. , choć nie wymieniają wprost regałów, nakładają na użytkownika obowiązek utrzymania urządzeń i maszyn w stanie...

Odbojniki słupów – wymagania wg norm

Odbojniki słupów – wymagania wg norm

Często przy zakupie regałów pojawia się pytanie❓, czy konieczne jest zastosowane odbojników słupów regałowych, czy oferta jest zgodna z wymaganiami dotyczącymi osłon?🤔 📑📑📑Jednoznaczną odpowiedź dają normy branżowe. Norma PN-EN-15512 – Specyfikacja urządzeń do...

Zadzwoń