Masz pytania? tel. 509 922 251, tel. 503 855 601 mail: kontakt@amrack.pl
Rola Magazynu W Łańcuchu Dostaw zdjęcie nr 1

Rola magazynu w łańcuchu dostaw

15 czerwca 2021

Magazyny odgrywają bardzo dużą rolę w łańcuchu dostaw w praktycznie każdej branży. Są niezbędne, aby można było zachować nieprzerwany proces dostaw, płynność, a w efekcie zaspokoić potrzeby odbiorców. W ciągle zmieniającym się świecie te oczekiwania stale wzrastają, a jednocześnie mocno zmieniły się na przestrzeni lat. Magazyn jest niezbędnym elementem łańcucha logistycznego, a jego rola wcale nie jest przeceniana. Sprawne zarządzanie przestrzenią magazynową wpływa na zdobywanie nowych klientów, ich zadowolenie, a także brak uszkodzonych towarów, które trafiają do odbiorców w nienaruszonym stanie. Procesy logistyczne, jakie mają miejsce w magazynie polegają przede wszystkim na przyjmowaniu towarów, ich składowaniu oraz wysyłaniu. Ale nie tylko!

Zadania, jakie ma do wykonania każdy magazyn

Logistyka dystrybucji nie mogłaby działać bez tak ważnego podmiotu, jakim jest magazyn. Odbywają się tam tak rozbudowane procesy, jak przyjmowanie, składowanie oraz wysyłanie towarów. Trzeba również działać w zakresie profesjonalnego zarządzania, które polega na przewidywaniu zapotrzebowania na określone towary, planowaniu poszczególnych działań, jak i realizacji zamówień na czas. Kilka elementów działalności magazynu zasługuje na szczególne omówienie:

  • Określenie zapotrzebowania na towary – właściciel magazynu ma za zadanie określać na bieżąco, jaki jest popyt na poszczególne towary w nim składowane. Pozwala to zapobiec sytuacji, w której określonych produktów zacznie brakować, a klient będzie musiał długo czekać na swoje zamówienie.
  • Profesjonalne zarządzanie zapasami – prowadzenie statystyk co do zapotrzebowania na towary, jak i dotyczące ilości składowanych produktów są kluczowe dla profesjonalnego zarządzania magazynem. Pozwala to ograniczyć koszty związane z prowadzeniem biznesu.
  • Wybór środków transportu i kanałów dystrybucji – to, w jakim miejscu jest zlokalizowany magazyn w dużej mierze wpływa na wybór środków transportu, którymi towary będą dostarczane do klientów. Decyzja związana z metodą dystrybucji towarów również jest uzależniona od jego lokalizacji. Im atrakcyjniejsza, tym prościej jest zorganizować transport, jak i ma się większe możliwości w zakresie dostępnych kanałów dystrybucji.
  • Zarządzanie zamówieniami – profesjonalne zorganizowany magazyn ułatwia przeprowadzanie czynności administracyjnych.

Z jakimi wyzwaniami musi zmierzyć się magazyn?

Podstawą działania każdego magazynu jest planowanie i kontrola. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia przestojów, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie biznesu i wpłynąć na wiarygodność w oczach klientów. Łańcuch dostaw, który jest płynny pozwala na uzyskanie pełnego zadowolenia odbiorców, którzy otrzymują towary na czas.

Kolejnym wyzwaniem jest podjęcie działań mających na celu optymalne wykorzystania przestrzeni magazynowej. Stosując nowe rozwiązania związane ze składowaniem, w tym automatyzację obiektu, możesz znacząco wpłynąć na jego zarządzanie, i to na korzyść.

Wszystkie elementy magazynu muszą być ze sobą ściśle powiązane, jeżeli ma on działać w sposób prawidłowy, profesjonalny i gwarantować dostawy w ustalonych terminach.

Pozdrawiamy

amRACK