Masz pytania? tel. 509 922 251, tel. 503 855 601 mail: kontakt@amrack.pl
Oznakowanie Hal I Magazynów - Co Warto Wiedzieć? zdjęcie nr 1

Oznakowanie hal i magazynów – co warto wiedzieć?

31 marca 2024

Oznakowanie poziome w magazynie wykonywane jest przy użyciu wielu elementów. Zastosowane znaki zwiększają poziom bezpieczeństwa, porządkują przestrzeń i umożliwiają identyfikację stref. Sprawdź, na jakie aspekty musisz zwrócić uwagę, tworząc nowoczesny magazyn.

Oznakowanie poziome hal produkcyjnych – przepisy

Dyrektywa Rady Europejskiej 92/58/EWG określa przepisy dotyczące znakowania przestrzeni magazynowej, ze wskazaniem charakterystycznych cech, jakimi powinny się wyróżniać.

Oznakowanie hal to zbiór znaków, których celem jest uregulowanie wszystkich procesów zachodzących w magazynie. Działają one szczególnie w trosce o bezpieczeństwo pracowników (operatorów), którzy otrzymują sygnały dźwiękowe i świetlne, a także mogą zwracać uwagę na identyfikację kolorów i kształtów, w celu podjęcia określonych działań w danej sytuacji.

Przepisy zobowiązują właścicieli magazynów do oznakowania miejsc stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. W magazynie zwykle stosuje się system kolorów, piktogramów, paneli świetlnych lub sygnałów dźwiękowych. Również komunikaty słowne lub gesty, stanowią skuteczne środki zapobiegania zagrożeniom.

Unijna dyrektywa zachęca również do wysyłania pracowników na szkolenia, jeżeli chodzi o oznakowanie magazynów, w celu prawidłowego odczytywania informacji.

Oznakowanie hali produkcyjnej – popularne znaki

Znaki znajdujące się w magazynie i hali produkcyjnej, muszą być wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Ich rozmiar powinien być wystarczająco duży, w celu uzyskania widoczności oraz czytelności ze sporej odległości. Należy umieścić je na wysokości i w położeniu uwzględniających kąt patrzenia oraz możliwe przeszkody.

Znaki, które wyszczególnia dyrektywa unijna to:

  • znaki zakazu – okrągły kształt z czarnym piktogramem na białym tle. Ponadto czerwony ukośny pas od lewej do prawej, przecinający piktogram;
  • znaki ostrzegawcze – trójkątny kształt z czarnym piktogramem na żółtym tle;
  • znaki nakazu – okrągły kształt z białym piktogramem na niebieskim tle;
  • znaki wyjścia ewakuacyjnego lub pierwszej pomocy – prostokątny lub kwadratowy kształt z białym piktogramem na zielonym tle;
  • znaki przeciwpożarowe – prostokątny lub kwadratowy kształt z białym piktogramem na czerwonym tle.

W magazynie konieczne jest także oznakowanie niektórych miejsc, wynikające ze specyfiki prowadzonej działalności:

  • żółto-czarne lub czerwono-białe pasy do oznakowania pojemników do składowania substancji niebezpiecznych oraz rury rozprowadzające takie substancje;
  • oznakowanie poziome magazynu dotyczące posadzki, wykonane ze specjalnych powłok malarskich na bazie żywicy lub poprzez wykorzystanie antypoślizgowych taśm samoprzylepnych – wygrodzenie obszarów roboczych w magazynie.

Oznakowanie poziome magazynów – podstawowe znaki BHP

Ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne to znaki powszechnie stosowane w magazynach i halach produkcyjnych. Pozwalają utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa, muszą być więc bardzo dobrze widoczne i czytelne.

Zamiast tradycyjnych tabliczek, można zastosować specjalne naklejki BHP na podłodze. W takim wydaniu oznakowanie poziome hal produkcyjnych musi mieć jednak wysoką klasę odporności na ścieranie, aby nie było konieczności częstej wymiany, przy natężonym ruchu w obiekcie.

Wytyczne dotyczące tablic znamionowych w magazynie

Dyrektywa 92/58/EWG oraz europejska norma EN 15635 określają wymóg stosowania tablic informacyjnych na regałach. Muszą one znajdować się w widocznych miejscach, a projekt powinien uwzględniać przekazanie projektu w sposób jasny i zwięzły. Coroczne przeglądy eksperckie regałów magazynowych uwzględniają weryfikacje zgodności tablic znamionowych ze stanem rzeczywistym.

Norma EN 15635 określa sposób zaprojektowania tablic, którego producenci systemów magazynowych powinni przestrzegać.

Oznakowanie poziome na hali produkcyjnej dotyczące ciągów komunikacyjnych

W magazynie oraz hali produkcyjnej niezbędne jest wyznaczenie dróg komunikacyjnych i transportowych. Zgodnie z przepisami, należy zrobić to przy użyciu ciągłych pasów i bardzo dobrze widocznej barwie – żółtej lub białej. Alternatywą są samoprzylepne pasy podłogowe.

Malowanie linii magazynowych przeprowadzić warto przy użyciu dedykowanych farb o odpowiednich parametrach technicznych.

W celu organizacji ruchu warto zastosować wspomniane wcześniej popularne znaki drogowe: nakazu, zakazu, ostrzegawcze. Na organizację ruchu wpływ mają również oznakowania w formie strzałek. Stosując te środki ostrzegawcze, można zmniejszyć ryzyko kolizji w magazynie praktycznie do minimum.

Oznakowanie poziome hal – pola odkładcze i strefy niebezpieczne

Pola odkładcze pozwalają na tymczasowe składowanie towarów. Stosowane jest w nich oznakowanie poziome hali w postaci naklejek podłogowych. Znacznie usprawnia to pracę w magazynie.

Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca w magazynie stanowiące poważne zagrożenie wystąpienia kolizji lub wypadku – malowanie linii w magazynach powinno przybrać tutaj formę skośnych pasów: na przemian żółtych i czarnych lub czerwonych i białych.

Oznakowanie hal i magazynów w trosce o bezpieczeństwo

Priorytetem dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie magazynem powinna być dbałość o bezpieczeństwo pracowników i towarów. Dobrze oznakowany obiekt gwarantuje te aspekty, w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Oznakowania ponadto skutecznie regulują ruch i operacje magazynowe, co pozwala uniknąć wypadków oraz uszkodzenia towarów. W taki sposób można prowadzić bezpieczny magazyn.

Pozdrawiamy

amRACK