Masz pytania? tel. 509 922 251, tel. 503 855 601 mail: kontakt@amrack.pl
Nośność Regałów - Jak Obliczyć Maksymalne Obciążenie Regału? zdjęcie nr 1

Nośność regałów – jak obliczyć maksymalne obciążenie regału?

18 marca 2024

Regały magazynowe muszą być dostosowane do charakteru prowadzonej działalności, obsługiwanych towarów, a także ułatwiać ich składowanie. Podstawowym czynnikiem decydującym o bezpieczeństwie przechowywania asortymentu jest nośność regałów magazynowych.

Co to jest obciążenie regałów magazynowych?

W przypadku każdego regału magazynowego mamy do czynienia ze zbiorem podstawowych parametrów technicznych, a jednym z najważniejszych jest nośność. To deklaracja producenta dotycząca granicznej ilości kilogramów ładunków, które można składować bezpiecznie na jednej półce, bez jej przeciążenia.

Nośność regału to suma obciążeń półek wchodzących w skład konstrukcji do składowania towarów. Wpływ na małą bądź dużą nośność mają wykorzystane do stworzenia regału tworzywa, ilość zastosowanych wsporników, kształt półek, a także grubość profili.

Nośność regałów – przepisy

Nośności regałów należy bezwzględnie przestrzegać, aby zachować bezpieczeństwo w magazynie i nie doprowadzić do uszkodzenia towarów lub wypadku pracowników. Określają to również przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Najważniejszy jest §68 ust. 2 określający wytyczne dotyczące składowania materiałów. Jeżeli chodzi o obciążenie regałów magazynowych, wymagane jest wywieszenie czytelnej ilości o dopuszczalnych obciążeniach posadzki, stropów i urządzeń przeznaczonych do składowania.

O wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa w zakresie nośności regałów przeczytać można w normach PN-M-78320, PN-M–78321, PN-M–78322 oraz PN-EN-15635. Trzy pierwsze zostały już formalnie wycofane, jednak nadal obowiązują w przypadku wyprodukowanych do tego czasu regałów.

Norma PN-EN-15635 „Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania” wprowadza natomiast zakaz wytwarzania przemysłowych urządzeń do składowania z innego materiału niż stal.

Zasady oznakowania nośności regałów magazynowych

Każdy producent regałów magazynowych ma obowiązek wyznaczyć dopuszczalne obciążenie regału. W podstawowej dokumentacji znajdować powinny się:

  • nazwa i adres wytwórcy,
  • fabryczny numer urządzenia i rok produkcji,
  • instrukcja transportu, montażu i bezpiecznego korzystania,
  • maksymalna nośność regałów,
  • zgodność z wytycznymi zawartymi W PN,
  • wyniki przeprowadzonych przeglądów magazynowych.

Do klienta kupującego regały magazynowe powinny trafić tabliczki znamionowe zawierające dane na temat konstrukcji, które trzeba przymocować na stałe w widocznych miejscach na urządzeniach przeznaczonych do składowania.

Tabliczka znamionowa to szczególny rodzaj identyfikatora, dlatego należy zadbać, aby znajdujące się na niej napisy były bardzo wyraźne i czytelne dla wszystkich pracowników, nawet jeżeli zostaną umieszczone na najwyższych półkach.

Jak obliczyć maksymalne obciążenie regału?

Producenci regałów na kartach produktów jasno określają nośność regałów, dlatego nie trzeba wykonywać skomplikowanych obliczeń, aby poznać konkretne dane na ten temat.

Aby uzyskać informację o maksymalnym obciążeniu dla całego regału magazynowego, należy zsumować określoną nośność każdej z półek. I gotowe.

Nośność regałów – BHP – o czym trzeba pamiętać?

W nowoczesnych magazynach obsługiwanych jest tysiące towarów, są one przyjmowane i wydawane, biorą udział w całym łańcuchu dostaw. Regały natomiast zapewniają im tymczasowe miejsce do przechowywania, muszą być stabilne i wytrzymałe. Przestrzegając norm dotyczących maksymalnej nośności, można uniknąć wielu poważnych wypadków w magazynie.

Nadmierne obciążenie regałów magazynowych stwarza bezpośrednie zagrożenie dla ludzi, ponieważ konstrukcja w każdej chwili może się zawalić. Okresowe kontrole dotyczące przestrzegania zasad BHP zapewniają właściwą organizację pracy i pozwalają uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji w przedsiębiorstwie.

Nośność regałów magazynowych – podsumowanie

Wybór odpowiedniej nośności regałów magazynowych ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego składowania wielu partii materiałów, które trafiają do magazynu. Zapoznając się szczegółowo z informacjami od producenta, można dokonać przemyślanego wyboru. 

Pozdrawiamy

amRACK