Masz pytania? tel. 509 922 251, tel. 503 855 601 mail: kontakt@amrack.pl
Rozmieszczenie Towarów W Magazynie – Zasady zdjęcie nr 1

Rozmieszczenie towarów w magazynie – zasady

15 kwietnia 2024

Rozmieszczenie towarów w magazynie opiera się przede wszystkim na przestrzeganiu zasad dotyczących składowania. Każdemu właścicielowi magazyn zależy, aby ten proces przyspieszyć i zoptymalizować przepływ ładunków. W dalszej części artykułu przedstawiamy podstawowe zasady rozmieszczenia towarów w magazynie.

Czym kierować się, rozmieszczać towary w magazynie?

Rozmieszczenie towarów w magazynie można podzielić na dwa podstawowe kryteria:

  • Stałe lub określone miejsce składowania towarów – każdy kod pozycji asortymentowej SKU ma z góry przypisaną lokalizację. Nie trzeba korzystać z informatycznego systemu rejestracji, aby ustalić miejsce, w którym znajduje się konkretny ładunek.
  • Metoda wolnych miejsc składowania – asortyment umieszczany jest losowo, w zależności od dostępności miejsc paletowych. Strategia wymaga korzystania z systemu zarządzania magazynem WMS.

Aktualnie wiele magazynów korzysta ze strategii mieszanej, w celu osiągnięcia większych korzyści ze skutecznego lokowania towarów w magazynie.

Jak wyznaczyć kryteria rozmieszczenia zapasów w magazynie?

Aby wyznaczyć odpowiednie kryteria rozmieszczenia towarów w magazynie, należy wykonać następujące analizy:

Analiza właściwości magazynowanych pozycji asortymentowych

Trzeba wziąć pod uwagę właściwości fizyczne produktów, czyli przede wszystkim ich wymiary oraz ciężar. Ma to znaczenie przy wyborze regałów magazynowych dopasowanych do ich obsługi. Ponadto najcięższe towary trzeba składować na najniższych półkach.

Aby uniknąć rozbieżności, warto zastosować ujednolicony system obliczania wymiarów produktów. Przyjmuje się standardowe wymiary paczek do składowania artykułów.

Brać należy także pod uwagę zgodność nowych towarów z dotychczas obsługiwanymi. Chodzi tu przede wszystkim o ich odporność na warunki atmosferyczne, szybkość psucia się, a także inne czynniki mające wpływ na trwałość towarów. Obsługując towary o podobnych właściwościach, możesz uniknąć wielu błędów.

Analiza dostępnych systemów magazynowych i organizacji przestrzeni w magazynie

Warto przyjąć jednolity system do identyfikacji poszczególnych lokalizacji w magazynie. Musi uwzględniać aspekty przestrzenne, a w tym rodzaj obiektu, numer korytarzy, strefy. Precyzyjnie należy określić poziomy wysokości, miejsca paletowe, kanały i półki, w celu zminimalizowania ryzyka błędów podczas pobierania towarów. System może składać się z liter, numerów lub zbioru cyfr tworzących unikalny kod lokalizacji.

Bardzo ważnym kryterium jest umiejętne obliczenie pojemności i stopnia obciążenia magazynu. Jeżeli przekroczona zostanie w 90-95% pojemność obiektu, warto na nowo przeanalizować rozmieszczenie obsługiwanych towarów, aby ustalić, czy przestrzeń nie wymaga optymalizacji i jakie błędy zostały popełnione.

Warto wziąć tutaj pod uwagę rozmieszczenie regałów w magazynie, a także stosowane rodzaje. Systemy akumulacyjne sprawdzają się do obsługi dużej ilości palet z tym samym asortymentem. Regały zapewniające bezpośredni dostęp do towarów odnajdują się natomiast znakomicie w obiektach o zróżnicowanych towarach, ale znajdujących się na niewielkiej ilości palet

Analiza przepływu towarów i ruchu operatorów w obiekcie

Analizując przepływ towarów, warto wziąć pod uwagę przede wszystkim wskaźnik rotacji. Uporządkować można asortyment stosowanie do częstotliwości, z jaką jest wydawany z magazynu. Obliczenia należy wykonać na podstawie zapotrzebowania odnotowanego na przestrzeni roku. W zależności od tempa rotacji towar może zostać zaklasyfikowany do grupy A, B lub C. Towary, na które popyt jest największy, powinny znajdować się blisko ramp załadunkowych. Asortyment o niskim poziomie rotacji można umieścić w dalszej części obiektu.

Aspektem, na który należy zwrócić uwagę, jest również wdrożona do magazynu metoda przepływu towarów: LIFO lub FIFO. Zasada LIFO (ostatnie weszło, pierwsze wyszło) gwarantuje, że towary, które trafiły do obiektu najpóźniej, również w pierwszej kolejności zostaną wydane. Metoda FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło) powoduje natomiast, że w pierwszej kolejności są wydawane towary z najwcześniejszym terminem przydatności do spożycia.

Kolejną kwestią, na którą bacznie należy zwrócić uwagę, planując rozmieszczenie towarów w magazynie, jest ruch operatorów po obiekcie. Dystans przez nich pokonywany ma wpływ na przyjęte metody kompletacji. Trzeba dostosować produkty na regałach, zapewnić odpowiednie urządzenia transportu bliskiego, a także wdrożyć niezbędne systemy automatyczne. Dla uzyskania lepszych rezultatów często niezbędne jest podjęcie decyzji o inwestycji w przenośniki i układnice, a także inne rozwiązania ułatwiające pobieranie towarów z regałów magazynowych.

Zarządzanie rozmieszczeniem towarów w magazynie – podsumowanie

Aby uzyskać optymalną pojemność magazynu, zminimalizować jego przeładowanie oraz w pełni wykorzystać każde miejsce do składowania, warto zaplanować rozmieszczenie zapasów, biorąc pod uwagę przedstawione w tym artykule kryteria.

Przeprowadzając gruntowną analizę, zoptymalizujesz gospodarkę magazynową i osiągniesz najwyższy poziom satysfakcji poprzez przyspieszenie wszystkich procesów logistycznych.

Pozdrawiamy

amRACK