Masz pytania? tel. 509 922 251, tel. 503 855 601 mail: kontakt@amrack.pl
Serwis Regałów Magazynowych - Jak Przebiega? zdjęcie nr 1

Serwis regałów magazynowych – jak przebiega?

16 kwietnia 2024

Serwis regałów magazynowych to zadanie dla profesjonalnej firmy z dużym doświadczeniem oraz wiedzą. Wymaga staranności oraz działania zgodnego z obowiązującymi przepisami. Dlaczego warto pamiętać o regularnych przeglądach technicznych? Co w regałach magazynowych psuje się najczęściej?

Przeglądy regałów magazynowych zgodne z normą PN-EN 15635

Regularne kontrolowanie stanu regałów magazynowych to obowiązek każdego właściciela magazynu, co regulują aktualnie obowiązujące przepisy. Zgodnie z normą PN-EN 15635, nie rzadziej niż co 12 miesięcy należy wykonywać przegląd ekspercki regałów magazynowych. Realizowany jest on przez zewnętrznego eksperta posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Podczas przeglądu dokonywana jest:

  • ocena stanu regału – belek, ram, słupów, odchylenia, ugięcia, połączenia słupów ze stopą, występowanie pęknięć;
  • ocena montażu regałów magazynowych,
  • obecność tabliczek znamionowych i prawidłowość zawartych na nich informacji,
  • sprawdzane, czy towar jest prawidłowo składowany i równomiernie rozmieszczany na paletach,
  • kontrola dokumentacji technicznej i jej zgodność ze stanem faktycznym wyposażenia,
  • kontrola stanu posadzki oraz stanu porządku korytarzy między regałami,
  • kontrola prawidłowego wypionowania regałów magazynowych.

Ekspert może zalecić, że niezbędna jest naprawa regałów magazynowych w celu bezpiecznego z nich korzystania. Raport o uszkodzeniach to cenna informacja dla przedsiębiorcy, który ma szansę szybko usunąć usterki bez konieczności całkowitej wymiany wyposażenia. Jest to opcja znacznie tańsza.

Strefy ryzyka dla wyposażenia magazynowego

W trakcie eksploatacji i użytkowania regałów magazynowych może dojść do ich przeciążenia i odkształcenia elementów, z których są zbudowane. Najczęstsze uszkodzenia występują w obrębie półek, belek i wsporników. Trzeba regularnie kontrolować, czy wartość odkształceń nie przekracza dopuszczalnych norm. Trzymając się bezpiecznego zakresu, w magazynie nie dojdzie do zawalenia się konstrukcji i zniszczenia towarów, a co najważniejsze do spowodowania zagrożenia dla personelu.

Raport o stanie uszkodzeń i koniecznych naprawach, który wydaje ekspert w ramach przeglądów technicznych to bardzo ważny dokument. Dostarcza wiedzy na temat stanu technicznego regałów magazynowych. Wyróżnić można kilka stref zagrożenia.

Pierwszy stopień ryzyka

Nie jest wymagany serwis regałów metalowych, a ewentualne uszkodzenia należy na razie monitorować, w celu oceny, czy nie ulegają zwiększeniu.

Drugi stopień ryzyka

Dotyczy uszkodzonych regałów, których dalsze użytkowanie wymaga naprawy. Należy jak najszybciej zgłosić się do serwisu, w celu wymiany lub regeneracji uszkodzonych elementów. Korzystanie z regałów magazynowych ponownie będzie wtedy bezpieczne.

Trzeci stopień ryzyka

Przegląd techniczny regałów magazynowych wykrył, że mają one istotne uszkodzenia, które natychmiast wyłączają je z użytkowania. Trzeba jak najszybciej rozładować zalegający na konstrukcji asortyment, ponieważ regał stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Profesjonalny serwis regałów magazynowych pozwoli przywrócić sprawność konstrukcji, która ponownie będzie mogła zostać wykorzystana w magazynie.

Najpopularniejsze usterki regałów magazynowych

  • Przeciążenie regałów magazynowych, co prowadzi do uginania półek i odchylania od pionu belek nośnych.
  • Uszkodzenia regałów magazynowych przez maszyny transportu wewnętrznego. Wózki widłowe mogą spowodować uszkodzenia odbojników, a regał może mieć wyrwane kotwy z posadzki, wskutek nieostrożnej jazdy operatora.
  • Złe użytkowanie regałów magazynowych, niezgodne z przeznaczeniem, co prowadzi do całościowego niszczenia konstrukcji.

Serwis regałów magazynowych zgodny z aktualnymi przepisami

Dbając o regularne przeglądy techniczne wyposażenia magazynowego oraz podejmując się zalecanych napraw przez profesjonalny serwis, można użytkować regały magazynowe bez żadnych problemów przez wiele lat. Wystarczy nie zaniechać odpowiedzialności za posiadany sprzęt.

Pozdrawiamy

amRACK