Masz pytania? tel. 509 922 251, tel. 503 855 601 mail: kontakt@amrack.pl
Wpływ Obciążenia Na Stan Regałów Paletowych zdjęcie nr 1

Wpływ obciążenia na stan regałów paletowych

23 kwietnia 2023

Wielokondygnacyjne regały paletowe muszą wytrzymać duże obciążenia. Zastosowanie właściwych środków bezpieczeństwa i przestrzeganie norm to kluczowe kwestie. Decydując się na regały paletowe w systemie wielokondygnacyjnym, nie można pozwolić sobie nawet na najdrobniejsze niedociągnięcia. Mogą mieć poważne konsekwencje. Kumulujące się obciążenia stwarzają ryzyko wypadku. Jak tego uniknąć?

Dopuszczalne obciążenie regałów paletowych

Niedozwolone jest przekraczanie dopuszczalnych obciążeń regałów. Nadwerężając ich konstrukcję można doprowadzić do poważnego uszkodzenia, które skutkuje zawaleniem, zniszczeniem towaru, jak i często uszczerbkiem na zdrowiu pracowników. Aby uniknąć takiej sytuacji, niezbędne jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia jakiejkolwiek niebezpiecznej sytuacji w magazynie.

[Sprawdź też: Przeglądy regałów]

Zalecenia Rady bezpieczeństwa i zdrowia pracy jasno określają, jakie jest maksymalne obciążenie regałów paletowych oraz procedury, jakich należy przestrzegać w tym zakresie:

  • niezbędne są oznakowanie i identyfikacja regałów paletowych, co do bezpiecznego obciążenia roboczego,
  • szacunkowe obliczenia powinny dostarczyć szczegółowych informacji na temat ciężaru ładunków i masy palet,
  • ważne jest korzystanie z wysokiej klasy regałów paletowych, o podwyższonej odporności na obciążenia,
  • w trakcie obliczeń należy brać pod uwagę najcięższe rodzaje obsługiwanych ładunków. Test wytrzymałości regałów paletowych zakończy się zawsze pomyślnie,
  • w jednym obiekcie nie należy instalować regałów o różnym dopuszczalnym obciążeniu roboczym. Można zapobiec w ten sposób ewentualnym pomyłkom w procesie składowania.

Najczęściej wykorzystuje się takie grubości blachy do produkcji regałów paletowych:

  • 1,85 mm,
  • 2,2 mm,
  • 2,5 mm.

Określone wyżej parametry sprawiają, że regały paletowe są w stanie utrzymać ciężar nawet 30 000 kg na pole lub 2250 kg obciążenia miejsca paletowego.

Jak rozmieszczać towary na regałach paletowych?

Groźne zdarzenia w magazynie mają miejsce nie tylko w przypadku nadmiernego obciążania konstrukcji towarami o nieodpowiedniej wadze, ale także w momencie nierównomiernego rozkładania obciążenia na regałowych półkach. Wpływa to bardzo negatywnie na stabilność systemu składowania. Zagrożenia z tym związane można zminimalizować poprzez instalację podpór i poprzeczek.

Do nieprawidłowego rozmieszczenia towarów na wyższych poziomach regałów paletowych dochodzi najczęściej wskutek ograniczonej widoczności. Bezpieczeństwo w magazynie jest najważniejsze, dlatego aby zadbać o utrzymanie go na odpowiednim poziomie, należy kupić wózki widłowe z systemem wysokiego podnoszenia lub kamerami na widłach. Te usprawnienia pozwalają na wykonywanie precyzyjnych manewrów i umożliwiają perfekcyjne rozmieszczanie towarów na wyższych poziomach składowania.

Montaż i demontaż regałów paletowych

Wszystkie kwestie dotyczące eksploatacji, montażu i demontażu regałów paletowych i pozostałego wyposażenia magazynu określają przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bardzo duże znaczenie ma również norma PN-EN 15635 – „Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania”.

Wszystkie systemy regałowe działające w magazynie muszą posiadać Deklarację Zgodności, która określa, że dany produkt ma znak CE, zaświadczający o jego wykonaniu zgodnie z obowiązującymi normami. Niezbędny jest także dokument potwierdzający odbiór stanu technicznego konstrukcji. Można go uzyskać tylko wtedy, gdy system został zaprojektowany przez producenta posiadającego odpowiednie uprawnienia. Ostatnim etapem jest montaż przez ekipę od autoryzowanego producenta, co pozytywnie wpływa na nośność konstrukcji regałowych. Każdy producent gwarantuje, że jeżeli regał zostanie poprawnie zamontowany, będzie spełniał określone w instrukcji normy nośności. Niedopuszczalne jest więc przymocowanie konstrukcji niezgodnie z wytycznymi producenta, jak i przekraczanie dopuszczalnych obciążeń. Stwarza to poważne ryzyko uszkodzenia konstrukcji.

Przestrzegając regulacje prawne dotyczące obciążenia regałów paletowych, jak i inne kwestie związane z bezpieczeństwem, można prowadzić magazyn, w którym awarie i wypadki to rzadkość.

Wpływ obciążenia na regały paletowe – podsumowanie

Regały paletowe są najczęściej wykorzystywanymi systemami składowania w magazynie. Zapewniają swobodny dostęp do każdego towaru. Istotne jest, aby kupić konstrukcje od renomowanych dostawców, którzy udzielają na nie atestów. Powierzchnie magazynowe powinny być wyposażone w konstrukcje potrafiące znieść duże obciążenia.

Regularna konserwacja regałów paletowych, jak i profesjonalna ocena stanu technicznego regałów paletowych zapewniają, że bezpieczne składowanie nawet dużych partii towarów jest jak najbardziej możliwe. Warto stosować się do zasad, przepisów, jak i nie przekraczać maksymalnego poziomu obciążenia. W ten sposób poziom bezpieczeństwa w magazynie będzie naprawdę wysoki. 

Pozdrawiamy

amRACK