Masz pytania? tel. 509 922 251, tel. 503 855 601 mail: kontakt@amrack.pl

Reklamacje

Zasady reklamacji.
1. Klient może zgłosić reklamację w następujący sposób:
        a) drogą pisemną – podpisane zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać na adres: Amrack sp. z o.o., ul. Czempińska 47, 64-000 Pianowo.
        b) drogą elektroniczną – zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać na adres mailowy: sklep@amrack.pl.
2. Zaleca się, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało m.in.
     – dane Klienta składającego reklamację,
     – zwięzły opis wady,
     – okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia,
     – żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4. Odpowiedź na żądanie reklamacyjne zostanie przesłana taką samą drogą jak zgłoszenie reklamacyjne.

Odstąpienie od umowy.
1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie zakupionego towaru.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi nas poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą lub na adres e-mail sklep@amrack.pl.
3. Zalecamy skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy.
4. Przed wypełnieniem formularza odstąpienia od umowy prosimy o zapoznanie się z załączonym pouczeniem o odstąpieniu od umowy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego AMRACK – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego AMRACK – formularz odstąpienia od umowy