Masz pytania? tel. 509 922 251, tel. 503 855 601 mail: kontakt@amrack.pl
Rodzaje Przeglądów Regałów Magazynowych zdjęcie nr 1

Rodzaje przeglądów regałów magazynowych

21 kwietnia 2023

Analizując stan regałów magazynowych można wdrożyć działania prewencyjne, gdy zajdzie taka potrzeba. Wczesne naprawy są tańsze, mniej wymagające, a ponadto zapobiegają poważnym awariom i wypadkom. Poznaj różne rodzaje przeglądów regałów magazynowych.

Typy przeglądów regałów magazynowych

Obowiązek wykonywania przeglądów regałów magazynowych spoczywa na każdym właścicielu. Zasady regulują przepisy polskie oraz europejskie. Zaniechania mogą spowodować poważne konsekwencje.

Dostępnych jest cztery rodzaje przeglądów regałów, które należy wykonywać, aby zadbać o wysoki poziom bezpieczeństwa w magazynie.

Codzienne przeglądy regałów magazynowych

Wykonuje je personel obsługujących regały magazynowe. Można wytypować do tego magazyniera lub operatora wózka widłowego. Podstawowymi działaniami, jakie należy wykonać są:

 • przegląd składowanych palet,
 • wzrokowa kontrola konstrukcji regałów.

Cotygodniowe przeglądy regałów

Wykonuje je osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w magazynie, posiadająca odpowiednie uprawnienia, kursy i szkolenia. Jej zadaniem jest:

 • wzrokowa kontrola konstrukcji regałów od poziomu posadzki przez całą ich wysokość,
 • zapisanie ewentualnych nieprawidłowości i sklasyfikowanie ich do jednej z trzech grup ryzyka.

Comiesięczne przeglądy regałów

Wykonuje je, podobnie jak cotygodniowe przeglądy, osoba dbająca o bezpieczeństwo w całym magazynie. Do zadań należą:

 • wzrokowa inspekcja losowo wybranych sekcji regałów, ze szczególnym uwzględnieniem największych elementów,
 • zapisanie ewentualnych nieprawidłowości i sklasyfikowanie ich do jednej z trzech grup ryzyka,
 • kontrola, czy uszkodzenia zakwalifikowane w trakcie cotygodniowych przeglądów do grupy pomarańczowej lub czerwonej zostały naprawione.

Przeglądy okresowe regałów magazynowych – co 6 lub 12 miesięcy

Przeprowadzane są przez wyspecjalizowanego fachowca wytypowanego przez producenta regałów. Bacznej kontroli poddawane są:

 • ocena stanu i kompletacji instalacji regałowych,
 • przeglądy regałów magazynowych zgodnie z wymaganiami technicznymi,
 • sprawdzenie poprawności raportowania uszkodzeń,
 • uzupełnienie, a także sprawdzenie wiedzy personelu odpowiedzialnego za zapewnienie bezpieczeństwa w magazynie.

Po zakończeniu przeglądu, specjalista tworzy raport podsumowujący wykonane działania. Określa, czy konieczne do wykonania są jakiekolwiek naprawy.

Przeglądy okresowe regałów magazynowych i klasyfikacja grup ryzyka

Regularne przeglądy eksperckie regałów magazynowych odbywające się, w zależności od potrzeb, co pół roku lub 12 miesięcy, umożliwiają zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w magazynie. Uzupełniają bieżące kontrole realizowane przez personel zakładowy.

W ramach przeglądów cotygodniowych, comiesięcznych oraz okresowych, uszkodzenia regałów klasyfikowane są do jednej z trzech grup ryzyka:

 • grupa zielona – niewielkie uszkodzenia wymagające jedynie okresowej kontroli stanu,
 • grupa pomarańczowa – poważne uszkodzenia wymagające pilnej reakcji,
 • grupa czerwona – bardzo poważne uszkodzenia wymagające natychmiastowej reakcji.

Przepisy dotyczące przeglądów regałów magazynowych

Obowiązek dokonywania przeglądów okresowych regulowany jest przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz.U.03.169.1650) oraz znowelizowaną normę PN EN 15635. Określa, aby przeglądy regałów magazynowych odbywające się co 6 lub 12 miesięcy, były realizowane wyłącznie przez fachowca z odpowiednimi uprawnieniami.

Kolejnym dokumentem jest instrukcja eksploatacji i konserwacji regałów przygotowana przez producenta, która określa zasady, jeżeli chodzi o codzienne, cotygodniowe i comiesięczne przeglądy operacyjne regałów magazynowych.

Przeglądy, konserwacja i naprawa regałów magazynowych – podsumowanie

Bieżące i okresowe przeglądy stanu technicznego regałów magazynowych umożliwiają utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w magazynie. Pozwalają na wczesne wykrywanie nieprawidłowości i ich naprawę niższym kosztem. Niezbędne są zarówno codzienne, cotygodniowe, comiesięczne kontrole, jak i przeglądy po awarii regałów magazynowych.

[Zobacz też: Regały paletowe – poznaj ofertę amRACK]

Wymóg dokonywania przeglądów okresowych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, jak i prawidłowego funkcjonowania każdego magazynu. 

Pozdrawiamy

amRACK