Masz pytania? tel. 509 922 251, tel. 503 855 601 mail: kontakt@amrack.pl
Przeglądy Regałów – Rodzaje, Przebieg, Przepisy zdjęcie nr 1

Przeglądy regałów – rodzaje, przebieg, przepisy

11 grudnia 2022

Okresowe przeglądy eksperckie regałów magazynowych są obowiązkiem każdego właściciela magazynu. Dzięki nim można prowadzić działalność bezpieczną, niezagrażającą zdrowiu pracowników. Na czym polegają przeglądy okresowe regałów? Jakie są ich rodzaje?

Na czym polegają przeglądy okresowe regałów?

Uszkodzona konstrukcja regałowa jest bardzo niebezpieczna zarówno dla pracowników, jak i składowanego towaru. Najważniejsze jest wczesne wykrycie usterek, a pomagają w tym przeglądy regałów magazynowych. Przepisy określają, jak powinny wyglądać, kiedy należy je przeprowadzać oraz co powinno być sprawdzane.

Każdy właściciel magazynu ma obowiązek wykonać przegląd techniczny wyposażenia magazynowego nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Potwierdzeniem tego jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 oraz z 2003 r. Nr 178 poz. 1745).

Istotne jest, aby przegląd regałów paletowych oraz pozostałego wyposażenia został przeprowadzony przez specjalistę z odpowiednimi uprawnieniami. Działania zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.

Standardowo przeglądy eksperckie regałów magazynowych obejmują:

 • sprawdzenie uszkodzenia konstrukcji systemów regałowych, w szczególności słupów i belek,
 • sprawdzenie wypionowania rzędów regałów,
 • sprawdzenie losowo wybranego wygięcia belek regałowych,
 • sprawdzenie połączeń belek do słupów, połączeń śrubowe,
 • kontrola stanu posadzki,
 • sprawdzenie sposobu składowania towaru na paletach i w regale,
 • obecność i aktualność tablic znamionowych,
 • poprawność obciążenia regałów magazynowych,
 • sprawdzenie niezbędnej dokumentacji instalacji systemów regałowych.

Grupy ryzyka dotyczące uszkodzeń regałów magazynowych

Przeglądy regałów wysokiego składowania oraz pozostałych konstrukcji pozwalają na wykrycie ewentualnych uszkodzeń, które mogą zostać zakwalifikowane do jednej z 3 grup:

 • Grupa zielona – niewielkie uszkodzenia, które wymagają okresowej kontroli.
 • Grupa pomarańczowa – poważne uszkodzenia, które wymagają pilnej reakcji.
 • Grupa czerwona – bardzo poważne uszkodzenia, które wymagają natychmiastowej reakcji.

Przeglądy regałów magazynowych – rodzaje

Przeglądy stanu technicznego regałów magazynowych należy przeprowadzać regularnie. Ważna jest zarówno bieżąca kontrola, jak i realizowana przez doświadczonych ekspertów. Przeglądy regałów magazynowych można podzielić na 4 grupy:

 • Przeglądy codzienne – wykonuje je personel codziennie obsługujący regały magazynowe m.in. magazynierzy, operatorzy wózków widłowych. Czynności obejmują: sprawdzenie składowanych palet i ewentualnych uszkodzeń jednostek, a także wzrokową kontrolę regałów. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne należy zgłosić niezwłocznie osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w magazynie.
 • Przeglądy cotygodniowe – przeprowadza je osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w magazynie. Obejmują wzrokową kontrolę konstrukcji regałowych, od posadzki po całą wysokość. Wszelkie nieprawidłowości powinny zostać odnotowane i zakwalifikowane do jednej z grup ryzyka.
 • Przeglądy comiesięczne – również są przeprowadzone przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo w magazynie. Oprócz wymienionych powyżej czynności wymagana jest kontrola nieprawidłowości zakwalifikowanych do grupy pomarańczowej oraz czerwonej i sprawdzenie, czy usterki zostały poprawnie usunięte.
 • Przegląd okresowy co 6-12 miesięcy – wykonywany jest przez wyspecjalizowaną osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Czynności obejmują: ocenę stanu i kompletności instalacji regałowych, kontrolę stanu technicznego systemów zabezpieczeń instalacji regałowej, sprawdzenie prawidłowości raportowanych uszkodzeń, sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie wiedzy pracowników o bezpiecznej obsłudze ręcznej regałów magazynowych, przygotowanie raportu z okresowego przeglądu technicznego wyposażenia magazynowego. 

Pozdrawiamy

amRACK