Strona główna » Polityka prywatności
*

Regały na opony i inne polskie regały magazynowe

Największą popularnością w ofercie amRACK cieszą się polskie regały, a w tym m.in. regały na opony lub półki siatkowe.
Jeśli chodzi o półki siatkowe to stanowią one uniwersalne i tanie rozwiązanie gwarantujące pełne wykorzystanie regałów magazynowych. Umożliwiają także składowanie palet w standardzie innym niż EUR. Zobacz ofertę na regały na opony!

Dlaczego w Twoim magazynie regały półkowe sprawdzą się najlepiej?

Regały półkowe są polecane klientom, którzy szukają tanich i uniwersalnych rozwiązań. Ponadto polskie regały magazynowe to jednocześnie świetnie nadają się do składowania towarów drobnicowych w różnych przestrzeniach magazynowych i warsztatowych. Jeśli się zastanowić to regały magazynowe sprawdzą się też w przestrzeniach biurowych. Bogate wyposażenie dodatkowe, jakie możesz dokupić do nich gwarantuje ich pełne wykorzystanie i dopasowanie do aktualnych potrzeb. Niezależnie, czy będzie to półka siatkowa na regał, czy będą to regały półkowe.

Polskie regały magazynowe amRACK – Sprawdź szczegóły poniżej!

Szanowni Państwo,
W związku z nawiązywaną współpracą, dbając o Państwa prywatność, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy informację w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka AMRACK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 62-053 Pecna ul. Główna 9
  zarejestrowana przez SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS: 0000820633 REGON: 385143646, NIP: 7773356955 Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie, a my dochowujemy wszelkich starań by zadbać o ich bezpieczeństwo.
 2. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia z nami i wykonania umowy. Odmowa podania danych osobowych w niektórych przypadkach uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy.
 3. Dane te gromadzone są i przetwarzane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, a mianowicie:
  a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 4. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 5. Każda osoba posiada prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. W takiej sytuacji, administratorowi nie wolno już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wyłącznie w zakresie w jakim wiąże się z realizacją zawartych umów cywilnoprawnych.
 7. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W oparciu o Państwa dane osobowe nie dochodzi do podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani nie ma miejsce profilowanie.
 8. Zgodnie z RODO, mają Państwo prawo do dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Nas narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym, któremu mogą Państwo zgłosić skargę, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane zbierane są przez formularz na stronie https://amrack.pl i prowadzoną korespondencję handlową.
  Dane osobowe zbierane przez formularz:
  a) imię
  b) nazwisko
  c) e-mail
  d) numer telefonu
 11. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem e-mail: biuro@amrack.pl .

Zadzwoń