Masz pytania? tel. 509 922 251, tel. 503 855 601 mail: kontakt@amrack.pl
Podstawowe Zasady Bhp W Magazynie zdjęcie nr 1

Podstawowe zasady BHP w magazynie

31 marca 2021

Co trzeba wiedzieć o warunkach bezpiecznej pracy w magazynie?

Rozpoczynając projektowanie i budowanie magazynu trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę warunki techniczne, które powinny być zgodne z normami BHP. Przestrzeganie przepisów zapewni bezpieczną pracę, jak i właściwe składowanie towarów.

Aspektami, o których należy przede wszystkim pamiętać są:

  • tablice informacyjne,
  • oznaczenie i rozmieszczenie dróg transportowych,
  • rozmieszczenie i oznaczenie dróg ewakuacyjnych,
  • odpowiednie oświetlenie,
  • temperatura,
  • poziom hałasu.

Jak powinno wyglądać pomieszczenie magazynowe?

Podstawą jest stworzenie magazynu dostosowanego do rodzaju składowanych w nim towarów. W widocznych miejscach powinny znajdować się tablice informujące o maksymalnych obciążeniach regałów magazynowych, ramp oraz podłóg. Do wszystkich stanowisk pracy powinny prowadzić bezpieczne drogi, a schody zewnętrzne i wewnętrzne muszą być wyposażone w bezpieczne balustrady i inne zabezpieczenia chroniące przed otwartą przestrzenią.

Trzeba pamiętać o zadbaniu o suchość każdej powierzchni po której poruszają się pracownicy, jak i sprzęt do transportu towarów. Miejsca, gdzie istnieje ryzyko gromadzenia się pyłów i innych zanieczyszczeń należy regularnie sprzątać.

W przypadku użytkowania wózka podnośnikowego o napędzie elektrycznym należy wyznaczyć miejsce do ładowania akumulatorów, które winno być odpowiednio wentylowane. Miejsce to należy także odpowiednio oznaczyć m.in. instrukcją bezpiecznego ładowania.

Drogi transportowe, przejścia i drogi ewakuacyjne w magazynie

Drogi transportowe w magazynie należy wyznaczyć w taki sposób, aby dwa pojazdy mogły się ze sobą mijać bez żadnych problemów. Obowiązkiem właściciela magazynu jest określenie maksymalnych prędkości z jakimi środki transportu wewnętrznego mogą się poruszać po terenie zakładu. Co ważne, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, na drogach transportowych i w magazynach nie powinny występować progi ani stopnie.

Przejścia pomiędzy regałami, kontenerami i stosami materiałów przeznaczone do obsługi muszą mieć szerokość co najmniej 0,75 m. W przypadku ruchu 2-kierunkowego, szerokość należy zwiększyć co najmniej do 1 m. Planując odstępy pomiędzy regałami, trzeba jednak wziąć pod uwagę manewrowania ładunkami przy użyciu środków transportu stanowiących wyposażenie magazynu.

Oczywiście w magazynie muszą być również oznaczone drogi ewakuacyjne. Powinny w łatwy i szybki sposób umożliwiać pracownikom wydostanie się na otwartą przestrzeń. Pod żadnym pozorem nie mogą być zastawiane. Drzwi prowadzące z magazynu na zewnątrz nie mogą posiadać blokad uniemożliwiających otwarcie.

Oświetlenie, temperatura i poziom hałasu w magazynie

Oświetlenie powinno być zgodne z Polskimi Normami dotyczącymi miejsca i rodzaju wykonywanych prac. Warto zadbać o oświetlenie awaryjne, które zadziała w przypadku braku dostępu do sprawnie działającej sieci energetycznej.

To, jaka temperatura powinna panować w magazynie w dużej mierze zależy od rodzaju składowanych towarów. Jeżeli w magazynie są chłodnie i mroźnie, dla pracowników należy przygotować odpowiednią odzież ochronną, która będzie zabezpieczała przed niskimi temperaturami.

Co do zasady, hałas na terenie magazynu nie powinien przekraczać 85 dB. W przypadku wyższych wartości pracownicy powinni zostać wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny.

 

Pozdrawiamy

amRACK