Masz pytania? tel. 509 922 251, tel. 503 855 601 mail: kontakt@amrack.pl
Oznakowanie Hali Produkcyjnej — Co Należy Wiedzieć? zdjęcie nr 1

Oznakowanie hali produkcyjnej — co należy wiedzieć?

18 maja 2024

Właściwe oznakowanie i organizacja hali produkcyjnej mają wpływ na bezpieczeństwo pracowników. Warto stosować się do zasad BHP i działać zgodnie z Kodeksem pracy. W obiekcie przemysłowym zastosować należy zarówno oznakowania pionowe, jak i poziome. Na jakie aspekty w szczególności trzeba zwrócić uwagę?

Dlaczego tak istotne jest oznakowanie hali produkcyjnej?

Ciągi komunikacyjne oraz drogi, którymi poruszają się w obiekcie piesi, muszą zostać oznakowane zgodnie z zasadami BHP oraz kodeksu ruchu drogowego. Poprawne oznakowanie przekłada się na bezpieczeństwo i higienę pracy. Ponadto:

 • ryzyko wypadków zmniejsza się do minimum,
 • praca pracowników jest maksymalnie usprawniona,
 • przestrzeń wewnątrzzakładowa jest uporządkowana,
 • wszystkie czynności wykonywane w obiekcie są zoptymalizowane pod względem czasu realizacji.

Oznakowanie hal magazynowych i produkcyjnych – przepisy

Tworząc oznakowania poziome hal produkcyjnych, przepisy jasno określają, jak należy postępować. Dotyczy to także oznakowań pionowych. Należy postępować zgodnie z przepisami BHP i innymi regulacjami obowiązującymi w Polsce. Zasady, z którymi w szczególności należy się zapoznać to:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • DYREKTYWA RADY 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

Każdy właściciel obiektu przemysłowego ma obowiązek zaplanować profesjonalne oznakowanie hal, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ma to na celu zagwarantowanie maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom podczas realizacji obowiązków zawodowych.

Podstawą jest, aby wszystkie zastosowane oznakowania były widoczne z dużej odległości, a także wykazywały się odporną na uszkodzenia mechaniczne. Muszą mieć stosowną wielkość i kolorystykę.

Jakie oznakowanie poziome hal produkcyjnych należy wykonać?

Oznakowanie poziome hal warto wykonać przy użyciu innowacyjnych technologii oraz farb o bardzo dużej odporności na ścieranie, zabrudzenia i inne czynniki zewnętrzne. Dzięki temu będą wykazywały się wytrzymałością i trwałością, zapewnią bezpieczeństwo miejsca pracy i nie trzeba będzie szybko ich odmalowywać.

Najczęstsze oznakowanie poziome hal produkcyjnych to:

 • oznakowanie dróg transportowych, ciągów komunikacyjnych i ewakuacyjnych,
 • wyznaczenie dróg dla wózków widłowych i innych urządzeń transportu bliskiego,
 • oznakowanie ścieżek komunikacji pieszych,
 • oznakowania BHP,
 • malowanie oznakowań na słupach,
 • wytyczenie obszarów roboczych i stanowisk pracy,
 • malowanie pól odkładczych.

Najpopularniejsze pionowe oznaczenia hal produkcyjnych

Znaki drogowe, wystandaryzowane przez Kodeks ruchu drogowego, można zastosować w obiekcie przemysłowym, do regulacji prędkości i zapanowania nad ruchem wewnątrz zakładu. Zastosować można:

 • znaki ograniczające prędkość,
 • znaki zakazu poruszania się w konkretnym kierunku,
 • znaki zakazu ruchu pieszych.

Odrębną kategorię stanowią znaki BHP, które mogą informować o:

 • miejscu składowania chemikaliów,
 • konieczności stosowania ochrony głowy,
 • urządzeniach elektrycznych znajdujących się na danym obszarze,
 • konieczności zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w danej strefie magazynowej.

Istotne jest, aby pionowe oznakowanie hal produkcyjnych zostało zamontowane w prawidłowy sposób. Znaki drogowe i BHP należy montować na konstrukcjach wspornych lub innych trwałych elementach infrastruktury obiektu. Znaki i tablice muszą być bardzo dobrze widoczne, niezależnie od panujących w hali warunków.

Oznakowanie hal przemysłowych zgodnie z przepisami

Oznakowanie hal przemysłowych przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, gwarantuje bezpieczeństwo pracy wszystkim pracownikom. W razie jakiekolwiek awarii każdy dokładnie wie, gdzie znajdują się drogi ewakuacyjne.

Przeprowadzając poprawne malowanie linii na hali produkcyjnej, można wytyczyć ciągi komunikacyjne oraz zaznaczyć miejsca niebezpieczne. Jest większa szansa, że w obiekcie nie dojdzie do wypadku.

Pozdrawiamy

amRACK