Masz pytania? tel. 509 922 251, tel. 503 855 601 mail: kontakt@amrack.pl
Optymalizacja Procesów Składowania I Kompletacji W Magazynie E-Commerce zdjęcie nr 1

Optymalizacja procesów składowania i kompletacji w magazynie e-commerce

10 lutego 2021

Działalność magazynów e-commerce w zakresie obsługi towarów

W ciągu ostatnich kilku lat handel e-commerce stał się jednym z najdynamiczniej rozwijających się. Jego moc szczególnie doceniono w trakcie pandemii koronawirusa, gdy większość sklepów stacjonarnych w galeriach handlowych miała zakaz działalności ze względu na wprowadzone restrykcje. Zmusiło to wielu przedsiębiorców do optymalizacji procesów składowania w magazynach e-commerce.

Najważniejsze procesy w magazynie e-commerce

Procesy składowania i kompletacji w magazynach e-commerce znacząco różnią się od tych występujących w magazynach tradycyjnych. Każdy magazyn ma inną specyfikę składowania, przyjmowania i konfiguracji towarów, a także musi sprostać innym wymaganiom systemu WMS. Ponadto, pod uwagę należy wziąć procesy kontrolne, a także rozbudowany proces zarządzania zwrotami, który obejmuje czynności wartościowania VAS oraz wielostopniowe sortowanie.

E-commerce magazyn ma specyficzne procesy:

Przyjmowania – podstawą jest podział zbiorczego opakowania na pojedyncze produkty, naklejanie etykiet, odzyskiwanie niepełnowartościowych towarów, wymiarowanie nowych produktów, sortowanie towarów wg typów składowania, wyznaczenie stref odkładczych dla różnych typów towarów.

Składowania – w związku z tym, że w magazynach e-commerce dominują pojedyncze sztuki produktów, konieczne jest wprowadzenie innowacyjnych technik i stref składowania. Nie wchodzi tutaj w grę klasyczne składowanie jeden produkt – jedna lokalizacja, co znacząco zmniejsza wykorzystanie przestrzeni oraz wydłuża ścieżki odkładania i kompletacji.

Amazon rozwiązał ten problem wprowadzając składowanie wielu asortymentów w jednej lokalizacji. Udało się wypracować miejsce dla pełnych palet oraz kartonów, pomimo rozdrobnionego asortymentu. Zaplanowano regały i półki dopasowane do wielkości produktów i łatwości ich składowania. Warto wprowadzić zasady jakościowego składowania zgodne z systemem WMS.

Kompletacji – w e-handlu występuje zjawisko dużego rozdrobnienia zamówień. Dominują zamówienia na jedną sztukę lub kilka sztuk różnych towarów. Aby prawidłowo zarządzać ścieżką kompletacji należy zastosować zasadę multi-order picking, czyli kompletowanie wielu zamówień przy jednym przejściu. Pomocne jest także oddzielenie zamówień jednosztukowych od wielosztukowych, a w przypadku tych drugich należy zastosować odrębny system pakowania.

Pakowania – proces pakowania należy usystematyzować tak, aby oddzielnie były realizowane zamówienia jednosztukowe, a na innym etapie zamówienia wielosztukowe wymagające dodatkowego sortowania. System powinien dzielić zamówienia na paczki i podpowiadać typ kartonu lub opakowania, w których mają zostać wysłane. Po stronie pakowacza powinna występować odpowiedzialność za właściwe sortowanie produktów, ich zapakowanie, jak i włożenie do paczki dokumentów oraz wypełniaczy zabezpieczających.

Projektowanie procesów w magazynach e-commerce. Podsumowanie

Przed rozpoczęciem projektowania magazynu e-commerce należy wziąć pod uwagę ilość obsługiwanych Klientów, szacowaną ilość zamówień, jak i specyfikę branży, w której działasz. Ważny jest właściwy dobór systemu informatycznego, w którym należy uwzględnić nie tylko dostosowanie modułu WMS, ale także modułów umożliwiających komunikowanie się wieloma kanałami.

Pozdrawiamy

amRACK