Masz pytania? tel. 509 922 251, tel. 503 855 601 mail: kontakt@amrack.pl
koszt_naprawy_regałów

Jak zminimalizować koszty naprawy i wymiany regałów magazynowych?

02 października 2020

Koszty naprawy regałów magazynowych

Naprawa i wymiana regałów magazynowych to poważna inwestycja, która wiąże się z ogromnymi kosztami. Praktyka wskazuje, że najwięcej problemów z uszkodzeniem konstrukcji mają małe i średnie przedsiębiorstwa. Personel kierowniczy jest w nich mocno obciążony realizacją celów, przez co zdarzają się zaniedbania w kwestiach zabezpieczeń infrastruktury magazynowej.

Kolejną kwestią, na którą należy zwrócić baczną uwagę są szkolenia pracowników. Brak szkoleń umożliwiających nowym pracownikom zdobycie doświadczenia, prowadzić może do poważnych kłopotów w magazynie. Uszkodzenia regałów w takiej sytuacji są nieuniknione, szczególnie, jeżeli pracownicy nie znają zasad profilaktyki i bezpieczeństwa w magazynie.

Duże przedsiębiorstwa mają ułatwione zadania w zakresie kontroli i kwestii bezpieczeństwa, z uwagi na zasobniejsze zaplecze osobowe i finansowe, mogą pozwolić sobie na elastyczniejsze zmiany w zakresie logistycznym, co nie zawsze ma miejsce w małych i średnich przedsiębiorstwach. Muszą dbać o sprzęt, który posiadają, aby rozwijać się i pomnażać zyski. Minimalizacja kosztów naprawy i wymiany regałów magazynowych jest tutaj kluczowa. Nie oszczędzając na pracownikach i systemach zabezpieczeń, nawet najmniejsze firmy będą w stanie działać bezawaryjnie.

Jakie są najczęstsze przyczyny uszkodzeń regałów magazynowych?

Do najczęstszych przyczyn uszkodzeń regałów magazynowych można zaliczyć m.in. nierównomierny rozkład obciążenia na regale, stosowanie niewłaściwych palet, nieprawidłowe składowanie towarów na paletach, kolizje ze środkami transportu wewnętrznego (wózki widłowe), a także brak tabliczek znamionowych i informacyjnych podających prawidłowe parametry obciążenia regałów.

Jak skutecznie ochronić regały magazynowe przed uszkodzeniami?

Zawalenie systemu regału magazynowego jest zazwyczaj najpoważniejsze w skutkach, dlatego bardzo ważne jest, aby do niego nie dopuścić. Podstawa każdego regału jest zaprojektowana w taki sposób, aby zmaksymalizować odporność na siły będące efektem uderzeń wózka. Nie oznacza to jednak, że ryzyko wypadku jest minimalne. Najbardziej narażone na kolizje są kolumny umieszczone na końcach rzędów regałów magazynowych czy skrzyżowaniach dróg transportowych. Należy w tych miejscach zastosować właściwe kotwienie regału oraz inne zabezpieczenia, co pozwala uniknąć konsekwencji związanych z uderzeniem wózka. Aby ochronić regały magazynowe przed skutkami kolizji z wózkami widłowymi, możesz zastosować dodatkowe akcesoria zabezpieczające, które nie mają wpływu na nośność systemu, ale chronią kolumny przed skutkami kolizji. Do wyboru są m.in. stalowe ochraniacze kolumn regałowych, a także osłony wykonane z stali, drewna, gumy, pianki lub plastiku. Dla przykładu – wartość wymiany jednego słupa w pracującym magazynie (produkcja, dostawa, prace monterskie, wynajem podnośnika nożycowego) stanowi równowartość ok. 100 ochraniaczy.

Pamiętaj, że ochrona regałów magazynowych przed uszkodzeniami nie może ograniczać się tylko do kwestii fizycznego zakupu zabezpieczeń. Równie ważne są szkolenia dla operatorów wózków widłowych oraz odpowiednia organizacja pracy. Podnoszenie kwalifikacji personelu znacząco wpływa na bezpieczeństwo. Podobnie sprawa wygląda z organizacją pracy. Jeżeli trasa wózków widłowych będzie prawidłowo zaprojektowana, operatorzy nie będą mieli możliwości uszkodzić regałów, jeżeli tylko będą poruszali się urządzeniem w sposób bezpieczny i zgodny z zaleceniami.

Regały magazynowe można uchronić przed uszkodzeniami także stosując w magazynie odpowiednie oświetlenie, a także wdrażając profesjonalny system komunikacji wizualnej.

Dlaczego regularne przeglądy techniczne regałów magazynowych są tak istotne?

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, właściciel magazynu każdego roku powinien przeprowadzić ekspercki przegląd regałów magazynowych. Jest to zalecane przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późn. Zm.) oraz Polską Normę branżową PN EN 15635:2010.

Okresowa kontrola stanu technicznego regałów magazynowych ma na celu ochronę personelu, ładunków, jak i infrastruktury magazynowej. Wykwalifikowany i posiadający doświadczenie ekspert zadba o sprawdzenie, czy regały nie mają widocznych lub ukrytych uszkodzeń, które mogą wpłynąć na ich skuteczne funkcjonowanie. Wskaże działania, które należy podjąć, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń czy awarii. Sprawdzi również, czy tabliczki znamionowe znajdują się w widocznych miejscach.

Decydując się na regularne przeglądy techniczne, można wykryć nawet najdrobniejsze nieprawidłowości, które mogłyby w przyszłości doprowadzić do poważnych uszkodzeń infrastruktury lub zagrozić bezpieczeństwu personelu i składowanych towarów. Podczas przeglądu dochodzi zwykle do wymiany uszkodzonych elementów.

Podsumowanie

Dbając o swój magazyn, jak i znajdującą się w nim infrastrukturę, możesz cieszyć się z minimalizacji kosztów związanych z naprawą czy wymianą regałów magazynowych. Profesjonalne zarządzanie dostępnym sprzętem, jak i zatrudnianie pracowników mających doświadczenie i wiedzę to klucz do sukcesu w każdej branży. Szczególnie ma to znaczenie w logistyce. Magazyny, w których zatrudniane są osoby znające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, działają bezawaryjnie wiele lat. Regały magazynowe przechodzą przeglądy techniczne pomyślnie, ponieważ są dobrze zabezpieczone i nie są narażano na uszkodzenia przez niewykwalifikowanych operatorów wózków widłowych.

Szkolenia dla pracowników, regularne kontrole infrastruktury magazynowej, jak i dbanie na bieżąco o stan regałów magazynowych to podstawy w zakresie profesjonalnego zarządzania magazynami, w których koszty naprawy i wymiany można ograniczyć do minimum.

Wykonywanie regularnych przeglądów oraz utrzymanie systemów regałowych we właściwym stanie przynosi znaczące zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz wymierne korzyści finansowe dla firm prowadzących gospodarkę magazynową.

Pozdrawiamy

amRACK