Masz pytania? tel. 509 922 251, tel. 503 855 601 mail: kontakt@amrack.pl
Jak Naprawia Się Posadzki Przemysłowe? zdjęcie nr 1

Jak naprawia się posadzki przemysłowe?

17 maja 2024

Posadzki przemysłowe to jeden z najbardziej eksploatowanych elementów obiektu. Od ich prawidłowego zaprojektowania i wykonania zależy długoletnie bezproblemowe użytkowanie. Niestety, nie zawsze uda się uniknąć wszystkich błędów. Poniżej prezentujemy najczęściej występujące uszkodzenia i sposoby ich naprawy.

Najpopularniejsze uszkodzenia posadzek przemysłowych i sposoby ich naprawy

Zanim zostanie przeprowadzona naprawa posadzki przemysłowej, należy znaleźć przyczynę wystąpienia uszkodzenia. Właściwa diagnoza gwarantuje likwidację powstałych wad. Należy również sprawdzić, czy przyczyna powstania uszkodzenia ustąpiła, czy nadal oddziałuje na posadzkę.

Wszystkie wymienione poniżej uszkodzenia mogą występować pojedynczo lub równocześnie. Przeprowadzając dokładną inwentaryzację uszkodzeń i określając źródło powstawania szkodliwych zmian, zaplanować można kompleksową naprawę.

Punktowe uszkodzenia posadzek przemysłowych

Są to ubytki, których powierzchnia jest niewielka, a stosunek długości do szerokości zbliżony do 1. Powstają najczęściej w wyniku działania czynników zewnętrznych, błędnego składu mieszanki betonowej lub odspojenia posypki do podłoża betonowego.

Ubytki powstałe w wyniku np. uderzenia narzędziem, mają zwykle głębokość od jednego do kilku milimetrów. Błędny skład mieszanki betonowej może jednak generować uszkodzenia o znacznie większej głębokości. Reakcja kruszywa z alkaliami zawartymi w cemencie powoduje pęcznienie podłoża, a to prowadzi do odspojenia.

Trzeba mieć na uwadze, że raz rozpoczęty proces degradacji będzie postępował, dlatego naprawa posadzek przemysłowych jest nieunikniona. Ubytki będą powiększać się na skutek standardowej eksploatacji.

Jeżeli chodzi o metody naprawy, płytkie, kilkumilimetrowe ubytki należy wypełnić materiałami o bardzo dużej przyczepności do podłoża. Zdecydować można się na żywice chemoreaktywne, ale tylko w przypadku wysokiej wytrzymałości betonu. Do posadzek o niskich parametrach przyczepności należy wybrać żywice trzyskładnikowe. Obniża to znacznie koszt naprawy, a oba materiały bardzo dobrze ze sobą współpracują. Do głębszych ubytków warto wykorzystać materiał mineralny typu PCC.

Do naprawy drobnych ubytków nie zaleca się stosowania drobnoziarnistych szpachlówek mineralnych, ze względu na brak gwarancji trwałości naprawy.

Posadzki przemysłowe – naprawa uszkodzeń liniowych

Uszkodzenia liniowe wyróżniają się długością większą niż pozostałe wymiary, czyli szerokość i głębokość. Dzielą się na prostoliniowe i krzywoliniowe. Występują na skutek działań skurczowych lub konstrukcyjnych.

Skurcz betonu występuje wtedy, gdy zmniejsza się objętość materiału spowodowana procesami chemicznymi i fizycznymi. W posadzce może wystąpić skurcz plastyczny, chemiczny lub fizyczny.

Poprawnie zaprojektowane szczeliny dylatacyjne gwarantują przeciwdziałanie przemieszczeniom fizyczno-chemicznym oraz odkształceniom termicznym. Jeżeli jednak nie zostaną uwzględnione odpowiednie szerokości i parametry ściskania materiałów wypełniających, powstać mogą bardzo poważne odkształcenia.

Bardzo poważnym błędem jest zły dobór wypełnienia szczelin przeciwskurczowych. Najczęściej wykorzystywane są kity:

  • poliestrowe i furanowe,
  • epoksydowo-poliuretanowe,
  • poliuretanowe dwuskładnikowe,
  • poliuretanowo-smołowe,
  • poliuretanowe jednoskładnikowe,
  • silikonowe.

Pęknięcia skurczowe mają niewielką szerokość (do 1 mm) oraz głębokość (nie większą niż 1/3 grubości płyty). Najczęstszym powodem powstania jest nieprawidłowa pielęgnacja mieszanki betonowej w trakcie dojrzewania, zbyt późne wykonanie nacięć w posadzce, złe warunki dojrzewania betonu, niewłaściwy skład betonu lub nieprawidłowo dobrana ilość wody.

Naprawa posadzek przemysłowych może zostać przeprowadzona na dwa sposoby:

  • rysy należy scalić poprzez wypełnienie sztywnym materiałem, aby wytyczyć poprawne, pierwotne trasy przebiegu szczelin. Przed wypełnieniem, powierzchnię należy bardzo dokładnie wyczyścić, posmarować środkiem gruntującym, a gdy rysy mają charakter dynamiczny, zszyć je klamrami stalowymi,
  • jeżeli szczeliny przeciwskurczowe nie mają wpływu na eksploatację posadzki, wystarczy wykonać lekkie nacięcia i wypełnić je elastycznym kitem.

Posadzki przemysłowe – naprawa uszkodzeń powierzchniowych

Do najczęstszych uszkodzeń zaliczyć można ubytki w wierzchniej warstwie posadzki, pylenie nawierzchni, a także odspojenie warstwy wykończeniowej od podłoża. Źródłem problemu najczęściej są czynniki zewnętrzne związane z eksploatacją posadzki, wady wykończeniowe oraz zła jakość materiałów.

To, jaka naprawa posadzki przemysłowej będzie konieczna, jest uzależnione od głębokości ubytku. Jeżeli są one kilkumilimetrowe, wystarczy szpachlówka żywicza, natomiast głębsze uszkodzenia trzeba wypełnić gotowym systemem PCC lub betonem modyfikowanym polimerowo.

Jeżeli występuje efekt pylenia posadzki, najczęściej jest to związane z niską wytrzymałością betonu, błędami w realizacji lub przemarznięciem mieszanki betonowej w fazie jej wiązania. Aby uzyskać lepsze właściwości, należy przeprowadzić impregnację posadzki betonowej przy użyciu głęboko penetrującej żywicy.

Odspojenie posadzki od podłoża występuje w wyniku braku przyczepności górnej, wykończeniowej warstwy do znajdującego się pod nią betonu. Naprawa posadzki betonowej polega w tym przypadku na aplikacji szpachlówki żywicznej.

Zarysowania powierzchniowe posadzki przemysłowej

Efekt „pajęczej sieci” lub „wężowej skóry” to kolejne uszkodzenie, jakie może wystąpić na powierzchni posadzki przemysłowej. Powstają mikro zarysowania, które są wynikiem natury betonu. Nie jest to rezultat błędnego wykonania posadzki czy wadliwego materiału. Mikrorysy w żaden sposób nie wpływają na walory użytkowe podłoża, szpecą jedynie jego wygląd. Naprawa posadzki przemysłowej nie jest wymagana, jedynie zalecane jest przeprowadzenie profilaktycznego zabiegu przy użyciu cienkowarstwowej powłoki żywicznej.

Regeneracja posadzek betonowych

Znając rodzaje uszkodzeń posadzek betonowych, przyczyny ich występowania, a także sposoby ich usuwania, można zadbać o idealny stan posadzki betonowej w obiekcie przemysłowym. Dostępne na rynku nowej generacji materiały powodują, że naprawa posadzek betonowych przebiega szybko i skutecznie.

Pozdrawiamy

amRACK