Masz pytania? tel. 509 922 251, tel. 503 855 601 mail: kontakt@amrack.pl
Czy Regały Stacjonarne Podlegają Pod Udt? zdjęcie nr 1

Czy regały stacjonarne podlegają pod UDT?

23 lutego 2021

Co musisz wiedzieć o Urzędzie Dozoru Technicznego i czy to Ciebie dotyczy

Urząd Dozoru Technicznego, czyli UDT to instytucja państwowa, która powstała w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych, które podlegają dozorowi technicznemu.

UDT kontroluje przede wszystkim urządzenia ciśnieniowe, zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe, w których magazynowane są materiały trujące lub żrące, zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, urządzenia transportu bliskiego, dźwigniki, przenośniki kabinowe i krzesełkowe.

Choć Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. , nie wymieniają wprost regałów jako podlegających kontroli przez UDT, na użytkowników został nałożony obowiązek utrzymania urządzeń i maszyn w stanie technicznym gwarantującym bezpieczną pracę. Zalecane są więc przeglądy techniczne, eksperckie, w tym regularne oraz roczne. Właściciel powinien je robić dla bezpieczeństwa składowanych towarów, jak i swoich pracowników. Zatem, regały magazynowe nie podlegają nadzorowi UDT – należy jednak pamiętać o ich regularnych przeglądach.

Normy wykonywania przeglądów technicznych wyposażenia magazynu

Nadzór techniczny jest niezbędny dla profesjonalnego funkcjonowania każdego magazynu. Przywołane powyżej rozporządzenia wskazują, iż właściciel magazynu winien dokonywać okresowych przeglądów regałów magazynowych. Przy ich przeprowadzaniu należy przestrzegać normy PN-EN 15635:2010, która określa w jaki sposób należy wykonywać przeglądy techniczne, jak często i przez kogo powinny być przeprowadzane. Określa ona również przebieg kontroli w okresie nie dłuższym niż co 12 miesięcy. Podstawą jest, aby przeglądy były przeprowadzane przez kompetentne i wykwalifikowane ekipy posiadające odpowiednie uprawnienia.

Parametry regałów i ich maksymalne obciążenie określają normy PN-EN-15512:2011 oraz PN-M-78322:1989. Należy ich przestrzegać, jeżeli towary mają być magazynowane w bezpieczny sposób.

Trzeba również pamiętać, że serwis regałów musi być ciągły, aby bezpieczeństwo osób przebywających w magazynie nie było zagrożone. Każde uszkodzenie mechaniczne przekraczające dopuszczalne normy należy natychmiast zgłaszać osobom za to odpowiedzialnym, aby jak najszybciej wymieniły uszkodzone elementy.

Podczas każdego przeglądu technicznego kontrolowane są:

  • uszkodzenia części struktury, szczególnie uszkodzenia belek i słupów,
  • odchylenia słupów od pionu,
  • stan i efektywność wszystkich elementów w szczególności połączeń stopy z podłożem i belki nośnej ze słupem,
  • pęknięcia spoin i materiału rodzimego,
  • stan posadzki obiektu,
  • położenia ładunków na palecie.

Wzrost świadomości właścicieli magazynów

W ostatnich latach zauważalny jest wzrost świadomości właścicieli magazynów, którzy bardzo dużą wagę przywiązują do bezpieczeństwa. Coraz więcej firm zgłasza zapotrzebowanie na przeglądy techniczne przez wyspecjalizowanych ekspertów. Chcą maksymalnie poprawić bezpieczeństwo w magazynie w zakresie bezpośredniego składowania towarów.

Świadomość tego, że uszkodzenia regałów mogą wywołać duże niebezpieczeństwo jest wśród polskich przedsiębiorców coraz większa. Wykonywanie regularnych przeglądy regałów  i bieżące naprawy uszkodzeń, skutkują ogólną poprawą bezpieczeństwa w polskich magazynach.

Pozdrawiamy

amRACK