Przeglądy techniczne regałów – wymagania

28 sierpnia 2020

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. , choć nie wymieniają wprost regałów, nakładają na użytkownika obowiązek utrzymania urządzeń i maszyn w stanie technicznym gwarantującym bezpieczną pracę (przeglądy regałów magazynowych).
Norma branżowa PN-EN 15635:2010 opisuje szczegółowy sposób wykonania przeglądów technicznych wyposażenia magazynu.
Wykonanie przeglądu technicznego regałów pozwoli nam między innymi na: weryfikację kompletności regałów, poprawność montażu, zgodność oznakowania z wymaganiami, identyfikację uszkodzonych elementów,
📋 W wyniku przeglądu technicznego użytkownik otrzymuje dokumentację poprzeglądową oraz możliwość usunięcia wykazanych ewentualnych uszkodzeń.
Regularne przeglądy techniczne i stosowanie się do zawartych w nich zaleceń obniża koszty funkcjonowania magazynu, podnosi bezpieczeństwo pracy oraz wydłuża cykl życia instalacji regałowej.
Więcej informacji na https://amrack.pl

Pozdrawiamy

Zadzwoń