Masz pytania? tel. 509 922 251, tel. 503 855 601 mail: kontakt@amrack.pl
Audyt Logistyczny Magazynu - Co Musisz Wiedzieć? zdjęcie nr 1

Audyt logistyczny magazynu – co musisz wiedzieć?

16 maja 2023

Audyt logistyczny powinien zostać przeprowadzony w magazynie przez zewnętrzny, niezależny podmiot w celu obiektywnego skontrolowania przepływu towarów, stanu magazynowego i wykorzystania przestrzeni w magazynie.

Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego warto wykonać audyt logistyczny, w celu oceny magazynu, wydajności kontroli zapasów oraz zoptymalizowania tras przewozu ładunków.

Na czym polega audyt logistyczny magazynu?

W audycje logistycznym chodzi o wydajność przedsiębiorstwa w różnych aspektach jego działalności. Wykonany przez specjalistyczną firmę pozwala zidentyfikować błędy i wszelkie niedoskonałości organizacji. Proponowane są również konkretne rozwiązania problemów.

[Zobacz też: Regały paletowe – poznaj ofertę amRACK]

Audyt, choć jego nazwa wskazuje, że dotyczy wyłącznie logistyki, sprawdza także sektory zarządzania, sprzedaży, zakupów, jak i działy IT w magazynie. Zbierając dane, można sprawdzić wszystkie procesy realizowane w obrębie przedsiębiorstwa. Audyt pomaga również zapobiec krytycznym sytuacjom, jak np. braki w zapasach magazynowych wynikające z szybkiej rotacji towarów lub wąskiego gardła w zaopatrzeniu linii produkcyjnej.

Ile trwa audyt logistyczny?

Czas realizacji audytu logistycznego to zwykle do 4 tygodni. Pierwszym etapem jest stworzenie harmonogramu prac, a następnie audytor śledzi na bieżąco realizację procesów i postępy w działalności magazynowej.

Trzeba jednak pamiętać, że każdy przypadek jest inny, dlaczego czas trwania audytu może ulec wydłużeniu, nawet do 6 tygodni, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Audyt procesów logistycznych – jakie obszary działalności są sprawdzane?

Analiza sytuacji oraz planowanych strategii łańcucha dostaw w przedsiębiorstwie pozwalają uwydatnić następujące zagadnienia:

  • analiza procesów magazynowych – wydajność magazynu jest określona na podstawie wskaźnika KPI,
  • analiza dokumentacji działalności – ocena wielkości zapasów, szybkości rotacji towarów,
  • ocena organizacji magazynu – ocena planowania logistycznego, wydajności stref składowania, jak i efektywności systemu składowania,
  • wydajność pracy personelu – sprawdzenie liczby pracowników, przydziału do konkretnych stref,
  • trasy przewodu i doki przeładunkowe – dostępność doków przeładunkowych, dobór optymalnych tras przewozu.

Najłatwiej jest przeprowadzić audyt logistyczny w przedsiębiorstwie, w którym doszło już do transformacji cyfrowej. Magazyn posiada wtedy wiele szczegółów na temat swojej działalności, do których dostęp jest poprzez informatyczny system zarządzania WMS. Ułatwia to audytorowi wykryć błędy i zaproponować kompleksowe rozwiązania.

Etapy audytu logistycznego

  1. Analiza aktualnej sytuacji – zgromadzenie najistotniejszych danych, pozwalających na przeanalizowanie funkcjonowania logistyki magazynowej.
  2. Opracowanie danych i ekspertyza – analiza określająca wydajność poszczególnych etapów logistycznych, identyfikacja mocnych i słabych stron działalności.
  3. Propozycje poprawy – możliwe sposoby zwiększenia wydajności magazynu obejmujące wiele obszarów logistycznych.

Dlaczego warto zdecydować się na audyt logistyczny?

Prawidłowo przeprowadzony audyt dostarcza szczegółowych informacji na temat wszystkich etapów łańcucha dostaw i poszczególnych towarów. Obejmuje działania wewnątrz, jak i na zewnątrz magazynu. Pozwala na zdiagnozowanie bieżącej działalności firmy na podstawie kluczowych wskaźników. Wyniki są wiarygodne.

Jak pokazują przykłady, audyt logistyczny umożliwia spójne planowanie dalszej działalności. Wszelkie podejmowane działania są znacznie bardziej racjonalne. Drobiazgowa analiza przyczynia się także na wykrywania błędów, które uniemożliwiają rozwój.

Audyt logistyczny – podsumowanie

W ramach audytu przedsiębiorca otrzymuje wskazówki, jak najlepiej wykorzystać zasoby i podnieść efektywność swoich działań. Dysponując nowoczesnym oprogramowaniem, można gromadzić przydatne informacje, które audytor z łatwością podda analizie, wyciągnie wnioski i zaproponuje rozwiązania ulepszające procesy logistyczne zachodzące w magazynie. 

Pozdrawiamy

amRACK